REGULAMIN

SALI ZABAW

 1. Osoba dokonująca zakupu biletu oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Dzieciolandia +Fabryka Zabawy
 2. Dzieciolandia +Fabryka Zabawy przeznaczona jest dla dzieci w wieku 1-11 lat
 3. Dzieci poniżej 1-go roku życia mają wstęp bezpłatny, wyłącznie jako osoby towarzyszące nie mogące korzystać z atrakcji sali zabaw
 4. Na salę zabaw wstęp dla dzieci i rodziców jedynie w skarpetkach lub ochraniaczach
 5. Dzieci przebywają w Dzieciolandia +Fabryka Zabawy pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w sali zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 6. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Dzieciolandia + Fabryka Zabawy, z których korzystać będą Państwa dzieci są urządzeniami nowymi, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, sytuacji powodujących zagrożenie, wypadków spowodowanych udziałem Państwa dzieci informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje, wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego zachowania Państwa podopiecznych. Dlatego zwracamy się do wszystkich rodziców oraz opiekunów o zapoznanie Państwa dzieci z obowiązującymi BEZPIECZNYMI zasadami korzystania z urządzeń, które są do Państwa dyspozycji, biorąc pod uwagę bezpieczną zabawę wszystkich dzieci przebywających w sali zabaw
 7. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie Dzieciolandia +Fabryka Zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Wspinanie się po zewnętrznych elementach (siatkach), zjeżdżanie głową w dół, skakanie ze zjeżdżalni, wchodzenie na nie od strony pochylanej oraz poruszenie się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek jazdy jest ZABRONIONE.
 9. Zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy oraz wnoszenia ich do strefy zabaw. W ten sposób razem zadbamy o czystość sali i bezpieczeństwo podczas zabawy.
 10. Zwracamy się do rodziców bądź opiekunów z prośbą, by dzieci zdjęły wszelkie ostre przedmioty typu: kolczyki, spinki, zegarki, okulary, łańcuszki itp.
 11. Właściciel oraz personel Dzieciolandia +Fabryka Zabawy nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
 12. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie w Dzieciolandia +Fabryka Zabawy uznane zostaną za nie powstałe na terenie obiektu.
 13. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na osobach i mieniu.
 14. Na terenie Dzieciolandia +Fabryka Zabawy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywanie alkoholu i innych środków odurzających.
 15. Na terenie Dzieciolandia +Fabryka Zabawy obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Jedzenie i napoje zakupione w kawiarence można spożywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych – w kawiarence, restauracji i pokojach urodzinowych.
 16. Za odzież pozostawioną na terenie sali zabaw oraz rzeczy zagubione Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY !!!